Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 904872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Friends

 Friends - ID: 904872
 Name:  Friends
 IP & Posted by:  117.2.104.240 on February 6, 2010 at 8:42pm
 Updated by:  April 23, 2014 at 7:23pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lừa gạt những cô gái
 Free Time:  Dùng lời nói ngọt làm siêu lòng các cô gái
 I Am:  Tôi là nạn nhân của người này, Anh ta là người tôi rất yêu, tôi hận bản thân vì quá tin người này nên tôi tạo profile này để cho những ai đã từng và đang quen người này nên cẩn thận, tôi cũng đã biết có có người bị lừa giống tôi nên tôi không muốn lại có thêm một nạn nhân giống tôi nữa vì tôi biết sẽ rất đau khổ, nếu ai muốn biết thêm về người này hãy gửi thư và yahoo cho tôi sẽ kể những gì đã xảy ra cho tôi mà tránh
 Looking For:  Người này là Việt Kiều như quê thì ở Qui Nhơn, quê Nội thì ở Quãng Nam, nhưng hay tới Phú Yên và Sài Gòn để chơi nên ai ở những nơi này xin cẩn thận, và có thể còn hơn 4 địa điểm trên

Back | Send Email to Friends (ID: 904872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.