Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 912063 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to yoyo.star

 yoyo.star - ID: 912063
 Name:  yoyo.star
 IP & Posted by:  183.80.9.175 on March 5, 2010 at 12:58am
 Updated by:  March 25, 2013 at 10:58pm
 Gender:  Female
 Age:  18
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  cantho city
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  student high school
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  In the present, i'm studying and working.Stuydy to prepare the end highschool ang to make money to prepare my life.
 Free Time:  Listen to music to relaxed.!!
 I Am:  Là người giản dị, chẳng thích đua đòi. Vì cái gì nó có 1 thời rồi nó sẽ qua đi. Cho nên ta cứ sống như vậy là ok rồi!! I can speak vietnamese and e. !! I hope make very friends...!! I'm simple and i don't like imitate.. Because have a everything is vogue, but after the time is will the past. I don't like it...
 Looking For:  Người làm cho bạn rơi nước mắt- là người bạn yêu nhất Người hiểu được giọt nước mắt của bạn, là người yêu bạn nhất Người im lặng lau nước mắt cho bạn, mới là người cuối cùng & có thể cùng bạn đi suốt cuộc đời............ ~~Vậy bạn là gì trong những người này?

Back | Send Email to yoyo.star (ID: 912063)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.