Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 915136 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to mai ben nhau
 mai ben nhau - ID: 915136
 Name:  mai ben nhau
 IP & Posted by:  58.186.202.81 on March 14, 2010 at 10:04am
 Updated by:  December 29, 2013 at 5:49pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc để có được cuộc sống thật đầy đủ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
 Free Time:  Chơi thể thao, xem phim, đọc sách hoặc đi cafe với mấy đứa bạn.
 I Am:  Mạnh mẽ, chân thật vá sống rất tình cảm.
 Looking For:  Một người nam tính, mạnh mẽ, và trên 28 tuổi.

Back | Send Email to mai ben nhau (ID: 915136)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.