Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 918831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sanna
 Sanna - ID: 918831
 Name:  Sanna
 IP & Posted by:  123.24.5.19 on March 24, 2010 at 10:15am
 Updated by:  January 13, 2015 at 1:13am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Đầu tư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có chồng yêu và 2 nhóc thông minh. Having a husband and two smart children.
 Free Time:  Cái gì cũng làm. Do anything.
 I Am:  Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nhỏ bé nhưng cháy bỏng nhiều khát khao. Ham học hỏi. Thích nấu ăn, yêu thương và chăm sóc người khác. Thích những cái đẹp, lãng mạn và hấp dẫn. Thích kinh doanh. Thích nhiều cái khác... và tôi có thể làm tốt nhiều thứ. Gentle but strong and profound, not to hesitate to study. Like cooking, loving and caring people. Like the beautiful, romantic and attractive anything. Like business investment. Like many others ... and I am good at doing many things.
 Looking For:  I am waiting here for that someone everyday and night. Needing someone to hold me tight. To cheer me up when I'm sad. And make me smile when I'm mad. I need that someone that will always care. Someone that will always be there. Even when I'm right or wrong. And always there to keep me strong. Someone to show me that there is no fear. Someone always there and always near. Always helping me to get me through. Someone there to say I LOVE YOU. Someone to be there when I'm cold. And always there for me to hold. Someone there for me to think of. Someone there to show me LOVE.

Back | Send Email to Sanna (ID: 918831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.