Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 920965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ken T Tram

 Ken T Tram - ID: 920965
 Name:  Ken T Tram
 IP & Posted by:  69.109.166.133 on April 2, 2010 at 11:29pm
 Updated by:  November 20, 2018 at 4:10pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Francisco
 State/Province:  California
 Zip:  94xxx
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Business man
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Learn - Live - Create
 Free Time:  Online, nghe nhạc, gym, caphe
 I Am:  Tôi là Ken, cũng như 90 triệu người Vietnam, tôi là 1 trong những con người độc thân. Vì phần lớn thời gian dành cho sự nghiệp và công việc. Tôi muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ bạn bè.
 Looking For:  tìm kiếm 1 người bạn.

Back | Send Email to Ken T Tram (ID: 920965)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.