Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 927167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 coloa - ID: 927167
 Name:  coloa
 IP & Posted by:  99.237.237.95 on April 22, 2010 at 11:11am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  m6n3a9
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh Doang
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ....
 Free Time:  vẽ, đọc sách,nghe nhạc, du lịch, gặp bạn bè...
 I Am:  "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về"
 Looking For:  tìm bạn nam/nữ cùng tâm sự..

Back | Send Email to coloa (ID: 927167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.