Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 936822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ivy Tran

 Ivy Tran - ID: 936822
 Name:  Ivy Tran
 IP & Posted by:  113.169.88.169 on May 26, 2010 at 11:18am
 Updated by:  September 4, 2019 at 7:25pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  DT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược Sỉ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm thấy Mr. Right và đi đến hôn nhân
 Free Time:  Làm những việc bản thân thấy thú vị
 I Am:  Hãy theo đuổi sự ưu tú Rồi thành công sẽ theo đuổi bạn
 Looking For:  Vốn dĩ tình yêu rất thực tế. Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, thơm tho, gặp nhau lúc cười cười nói nói, k vướng bận tiền nong, con cái, gia đình nội ngoại....mà nãy sinh tình cảm với nhau, thì có lẽ đó chưa phải tình yêu. Phải lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh. Đó mới là tình yêu thật sự.

Back | Send Email to Ivy Tran (ID: 936822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.