Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 956572 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hello!

 Hello! - ID: 956572
 Name:  Hello!
 IP & Posted by:  125.234.49.55 on August 5, 2010 at 7:20am
 Updated by:  February 14, 2013 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Binh Thuan
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhan vien ban hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ngắn thì làm tốt công việc hiện tại dài nếu may mắn thì co 1 nguoi yêu hihi
 Free Time:  đọc sách ,nghe nhạc...
 I Am:  Vui vẻ , đơn giản va 1 chút lãng mãn còn thế nào nữa lúc làm quen sẽ biết nhé!
 Looking For:  vui vẻ,biết quan tâm đến mọi người .

Back | Send Email to Hello! (ID: 956572)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.