Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 960797 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sonny Thai
 Sonny Thai - ID: 960797
 Name:  Sonny Thai
 IP & Posted by:  98.217.245.253 on August 19, 2010 at 8:38pm
 Updated by:  April 19, 2016 at 8:09pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  01850
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  OK
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người để làm bạn
 Free Time:  Tìm bạn trò truyện , hoặc ở nhà xem phim , lên mạng ,
 I Am:  Nói tốt về mình thì không ai tin . Còn nói xấu về mình thì không ai dám làm quen .
 Looking For:  Không biết trước được . ( Do duyên phận )

Back | Send Email to Sonny Thai (ID: 960797)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.