Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 962065 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Binh An
 Binh An - ID: 962065
 Name:  Binh An
 IP & Posted by:  183.80.191.209 on August 24, 2010 at 2:41am
 Updated by:  July 16, 2018 at 5:42am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Can Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có một gia đình hạnh phúc
 Free Time:  Uống cafe,tán gẫu bạn bè,đi dạo, đi du lịch...
 I Am:  Tôi là 01 người bình thường, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc trong gia đình cũng như công việc cơ quan và đang phấn đấu tiến xa hơn, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
 Looking For:  Tìm những người bạn thẳng thắn, nhiệt tình, đứng đắn, cv ổn định, đồng cảnh ngộ để trao đổi cv, cuộc sống, tâm sự học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Back | Send Email to Binh An (ID: 962065)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.