Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 968723 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Chieu Nguyen - ID: 968723
 Name:  Chieu Nguyen
 IP & Posted by:  72.130.5.62 on September 16, 2010 at 1:36pm
 Updated by:  April 27, 2013 at 5:49pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  chuyen vien XD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm đuơc nguời bạn lòng. Cho tôi đem hết khả năng, đem lai sự an vui, hạnh phúc. Nguời bạn đời cùa tôi phải cảm thấy yên tâm vui vẽ, cảm thấy mãn nguyện , cùng tôi xd mái ấm cùa GD.
 Free Time:  Chăm sóc sữa soạn nhá cửa, phụ giúp dạy dổ con cháu trong nhà. Dọc sách bao. THăm bà con trong GD. Đưa GD di du lich.Lê mạn nghe kinh giãng của PG
 I Am:  Hiền, Thuơng nguời, Hiếu hạnh. Không thích hơn thua. Luôn lo lắng cho GD, Coi gd là mạng sống của mình
 Looking For:  Nguoi ban hiền,biết phải quấy, biết đọc biết viết. tuoi tu 35-45. Dộc thân. hoặc li di rỏ ràng, có con nhỏ duoi 12 tuoi.

Back | Send Email to Chieu Nguyen (ID: 968723)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.