Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 975593 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dollar
 Dollar - ID: 975593
 Name:  Dollar
 IP & Posted by:  118.68.183.167 on October 10, 2010 at 11:04pm
 Updated by:  May 16, 2014 at 2:37am
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  can tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  y tế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người nam tính,kín đáo,trí thức, dễ nhìn ,kg lợi dụng ,nghề nghiệp ổn định,...Cho tôi xin nick,thanks
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,chat...
 I Am:  Bot,nam tính,kín đáo,hiền,không đẹp không xấu,luôn cố gắng phấn đâú cho tương lai...
 Looking For:  nam tính,dễ nhìn,trí thức,nghề nghiệp ổn định,kín đáo,...

Back | Send Email to Dollar (ID: 975593)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.