Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 977887 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Henri
 Henri - ID: 977887
 Name:  Henri
 IP & Posted by:  89.85.167.186 on October 19, 2010 at 3:22am
 Updated by:  November 15, 2011 at 8:27am
 Gender:  Male
 Age:  19
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nimes
 Zip:  30900
 Country:  France
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  etudiant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái,nếu biết viết tiếng PháP thìcàng tốt,vì tôi chỉ biết nói tiếng VN
 Free Time:  nghe nhạc,mạng,dạo phố,facebook ten chan jackie,
 I Am:  tôi là người sanh ở nước ngoài,nên tiếng vn rất kém,tìm bạn gÁi dể học hỏi thêm,và tiến thêm......
 Looking For:  bằng lứa tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn

Back | Send Email to Henri (ID: 977887)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.