Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 978972 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to minh nguyen
 minh nguyen - ID: 978972
 Name:  minh nguyen
 IP & Posted by:  99.69.161.20 on October 23, 2010 at 2:34am
 Updated by:  October 10, 2011 at 6:18pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  GARDEN GROVE
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Môi trường kinh doanh sẽ giúp cho mỗi người biết rõ mục tiêu dài và ngắn của mình; đó cũng là nơi mà những con người rõ ràng sẽ tồn tại, nếu không, bạn sẽ bị đào thải.
 Free Time:  cố gắng học hỏi, làm việc, và giúp đở bạn bè
 I Am:  (xin lổi, đây không phải là hình của mình)chỉ là một con người bình thường như mọi con người bình thường khác
 Looking For:  một người có thể làm bạn trong cuộc sống

Back | Send Email to minh nguyen (ID: 978972)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.