Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1087626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ta Thanh
 Ta Thanh - ID: 1087626
 Name:  Ta Thanh
 IP & Posted by:  118.68.114.30 on November 25, 2011 at 8:26am
 Updated by:  November 13, 2018 at 5:03am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Graphic
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc - Sự nghiệp
 Free Time:  Cafe, đọc sách, đá banh, music, sport & sport ;)..
 I Am:  Bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim
 Looking For:  Chân thành, trân trọng bản thân, yêu cuộc sống, lối sống sắp tích cực.

Back | Send Email to Ta Thanh (ID: 1087626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.