Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1109705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Khánh Du

 Phạm Khánh Du - ID: 1109705
 Name:  Phạm Khánh Du
 IP & Posted by:  123.22.116.184 on February 21, 2012 at 4:21am
 Updated by:  February 26, 2012 at 7:28pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  accountant
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống thật vui mỗi ngày
 Free Time:  tìm được hạnh phúc đích thực, nhưng ma chắc khó đây......
 I Am:  để người khác đánh giá mình thì tốt hơn
 Looking For:  ngoại hình dễ nhìn tí,.....

Back | Send Email to Phạm Khánh Du (ID: 1109705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.