Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1189719 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to YEN NHI SAIGON

 YEN NHI SAIGON - ID: 1189719
 Name:  YEN NHI SAIGON
 IP & Posted by:  113.173.159.253 on January 21, 2013 at 9:23pm
 Updated by:  August 11, 2020 at 6:07pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn .
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  phone
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi đang tìm người sẽ đồng hành cùng tôi đi đến cuối đoạn đường, thương yêu, lo lắng cho nhau khi bóng xế. Người mà tôi đặt trọn niềm tin, người là chỗ dựa......bình an cuối đời......
 Free Time:  the duc, đi mua sắm,thăm bà con( PHONE : )
 I Am:  Tôi biết không dễ tìm được người hoàn thiện....nhưng tôi vẫn hy vọng....Một ngày nào đó ,
 Looking For:  Tuổi từ 58 đến 69 hoặc hơn ( những bạn nhỏ hơn tuổi, vui lòng đừng gọi và nhắn tin, tôi không trả lời xin đừng buồn...Rất cảm ơn và xin lỗi nha! )( phone ) Cảm ơn những trái tim đồng điệu....và xin chúc mọi người xem profile của tôi gặp nhiều bình an và may mắn!

Back | Send Email to YEN NHI SAIGON (ID: 1189719)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.