Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1246185 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to virut

 virut - ID: 1246185
 Name:  virut
 IP & Posted by:  115.78.122.112 on October 17, 2013 at 6:23am
 Updated by:  March 4, 2014 at 7:33pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  o nhà
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  thời cơ đến thì mới làm ăn được.... vậy thôi nói thj aj nói cha dc
 Free Time:  thjch do truyen sex
 I Am:  muốn làm wen tất cả chị em .... cam ơn đã gé thăm... sdt 0973125681 https://www.facebook.com/ yahoo hiepsi_virut
 Looking For:  con gai

Back | Send Email to virut (ID: 1246185)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.