Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414242 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hello
 Hello - ID: 1414242
 Name:  Hello
 IP & Posted by:  47.40.204.15 on August 18, 2017 at 12:05pm
 Updated by:  August 7, 2019 at 8:24pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New York
 State/Province:  New York
 Zip:  10001
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  I believe in taking care of a woman and treating her as a gift that God meant her to be. I also understand that making love is not just a physical act of two bodies.. I would want someone that is kind, caring, loving, enjoys life, one that knows there is stress in life.Tôi tin vào việc chăm sóc một người phụ nữ và coi cô ấy như một món quà mà Chúa muốn cô ấy trở thành. Tôi cũng hiểu rằng làm tình không chỉ là hành động thể xác của hai cơ thể .. Tôi sẽ muốn một người tốt bụng, quan tâm, yêu thương, tận hưởng cuộc sống, một người biết rằng có sự căng thẳng trong cuộc sống
 Free Time:  I like reading the book,listening to music, like traveling,dining out and watching TV. [Tôi thích đọc sách, nghe nhạc, thích đi du lịch, ăn tối và xem TV]
 I Am:  I am a quality man who is confident, honest, kind, smart, fun, trustworthy, supportive, loving, loves kids, outgoing, down to earth, friendly, great sense of humor, sociable,respectful and I would always treat you with respect . [Tôi là một người đàn ông chất lượng, tự tin, trung thực, tốt bụng, thông minh, vui vẻ, đáng tin cậy, hỗ trợ, yêu thương, yêu trẻ con, hướng ngoại, thân thiện, hài hước, hòa đồng, tôn trọng và tôi sẽ luôn tôn trọng bạn]
 Looking For:  I am looking for a partner in life. Someone to share my life with and is willing to do the same. Sharing on all levels and willing to give 100% to the relationship is very important. The relationship to me is more important than self and hopefully you feel the same. Family and Friends are important but a soul mate in life is most important. [Tôi đang tìm kiếm một đối tác trong cuộc sống. Một người để chia sẻ cuộc sống của tôi với và sẵn sàng làm điều tương tự. Chia sẻ trên tất cả các cấp và sẵn sàng cung cấp 100% cho mối quan hệ là rất quan trọng. Mối quan hệ với tôi quan trọng hơn bản thân và hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy. Gia đình và bạn bè là quan trọng nhưng một người bạn tâm giao trong cuộc sống là quan trọng nhất]

Back | Send Email to Hello (ID: 1414242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.