Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461575 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NgocLinh

 NgocLinh - ID: 1461575
 Name:  NgocLinh
 IP & Posted by:  42.113.167.208 on May 13, 2019 at 1:50am
 Updated by:  April 9, 2020 at 4:04am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tpcn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  gv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ước mơ nhỏ đã thực hiện .uoc mơ dài đang cô gắng tìm va xây dựng hạnh phúc viên mãn
 Free Time:  Xem phim,tin tức,nghe nhạc,tập gym...viétingle,linhngoc945@yahoo.com
 I Am:  Duyên là do trời định.Phận do người tạo.Nhưng hạnh phúc do ta tìm kiếm và nắm giữ...
 Looking For:  Cần 1 bờ vai vừa đủ :để tôi dựa vào lúc buồn cũng như vui,một chút quan tâm,một chút lo lắng,một chút hiểu nhau...Như vậy thôi con tim đã đủ ấm và hạnh phúc..!!

Back | Send Email to NgocLinh (ID: 1461575)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.