Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465476 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Loan Lê
 Loan Lê - ID: 1465476
 Name:  Loan Lê
 IP & Posted by:  14.227.168.125 on July 9, 2019 at 10:31pm
 Updated by:  November 4, 2019 at 3:51am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tân an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nửa đi đến hết đời ,long term
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Thẳng thắn,vui vẻ
 Looking For:  Người hiểu biết, thành thật, lập trường, và muốn tiến xa hơn trong tình yêu.

Back | Send Email to Loan Lê (ID: 1465476)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.