Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472867 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to xinh hien

 xinh hien - ID: 1472867
 Name:  xinh hien
 IP & Posted by:  27.64.108.167 on November 7, 2019 at 9:11am
 Updated by:  December 10, 2019 at 5:42pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SaiGon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Eyeslashes & Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 ai đó cùng nhau già đi. Hy vọng có duyên gặp được người trăm năm.
 Free Time:  Ăn uống và du lịch.
 I Am:  Nghiêm túc và nhẹ nhàng.
 Looking For:  Cần tìm 1 người đàn ông có thể dựa vào. Người đàn ông rõ ràng và có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Back | Send Email to xinh hien (ID: 1472867)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.