Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472919 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguoi Xa Xu
 Nguoi Xa Xu - ID: 1472919
 Name:  Nguoi Xa Xu
 IP & Posted by:  115.73.168.115 on November 7, 2019 at 11:30pm
 Updated by:  November 8, 2019 at 5:31pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu và Cuộc sống!
 Free Time:  Thư giãn, chơi thể thao, đọc sách , nghe nhạc và đi du lịch
 I Am:  Hiền lành, dễ chịu, thương người và sống tình cảm
 Looking For:  Chân thành, dễ nói chuyện, vui vẻ và sống tích cực

Back | Send Email to Nguoi Xa Xu (ID: 1472919)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.