Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474269 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng

 Hoàng - ID: 1474269
 Name:  Hoàng
 IP & Posted by:  113.22.199.200 on November 30, 2019 at 7:27pm
 Updated by:  December 1, 2019 at 4:56pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người cùng mình chia sẻ trong cuộc sống, xây dựng gia đình.
 Free Time:  Chơi cầu lông, bơi lọi, cfe, đi dao...
 I Am:  Có lối sống giản dị, tích cực và trách nhiệm
 Looking For:  Một nửa còn khuyết của cuộc đời.

Back | Send Email to Hoàng (ID: 1474269)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.