Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475429 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Văn Sỹ
 Văn Sỹ - ID: 1475429
 Name:  Văn Sỹ
 IP & Posted by:  171.236.226.40 on December 23, 2019 at 5:06am
 Updated by:  December 24, 2019 at 3:50pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có 1 gia đình hạnh phúc
 Free Time:  nghe nhạc, đọc sách, xem phim, gặp gỡ bạn bè...
 I Am:  đơn giản, chân thành
 Looking For:  tất cả bạn bè

Back | Send Email to Văn Sỹ (ID: 1475429)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.