Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476532 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mr Bean

 Mr Bean - ID: 1476532
 Name:  Mr Bean
 IP & Posted by:  42.114.19.10 on January 11, 2020 at 9:26pm
 Updated by:  January 12, 2020 at 3:47pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp. Hồ Chí Mi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tài chính - Ngân h
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bình yên chỉ ở tâm mình học cách tha thứ bao dung mọi lỗi lầm châp nhận đắng cay đến với mình mạnh mẽ vươn vai sau cùng tiền bạc cũng chỉ là tạm bợ ..............
 Free Time:  Hỡi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyền sống chết Nam Bắc hai đàng rồi ly biệt Mưa dầm dãi nắng hai ngã thế gian.
 I Am:  1 phút quảng cáo!!!! 🌾 THỰC - GIẢ ... 🌽 Dù người yêu không thực, vẫn xin yêu thật thà! Bởi nếu sống gian dối, Sẽ gặp người dối gian! Dù ra sao đi nữa, xin cứ vẫn là ta! Bởi là nắng hay mưa, vẫn nên thơ bốn mùa!🌼
 Looking For:  Em là gió Anh là may Gió thổi mây bay Bay hoài hông chán.

Back | Send Email to Mr Bean (ID: 1476532)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.