Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475126 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Anh Vũ - ID: 1475126
 Name:  Anh Vũ
 IP & Posted by:  115.73.179.84 on December 17, 2019 at 7:10am
 Updated by:  December 17, 2019 at 4:16pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được nửa yêu thương
 Free Time:  Nghe nhạc, uống cafe, chơi thể thao,câu cá, dã ngoại và đi du lịch
 I Am:  Thăng thắn, tình cảm, thich nghệ thuật và thiên nhiên, yêu hết mình
 Looking For:  Chân thành, tình cảm, bao dung

Back | Send Email to Anh Vũ (ID: 1475126)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.