Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1414242 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính


Direct Contact to Hello
 Hello - ID: 1414242
 Tên:  Hello
 IP và Ngày:  47.40.204.15 on August 18, 2017 at 12:05pm
 Sửa Chữa Ngày:  August 7, 2019 at 8:24pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  38
 Chiều Cao:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Cân Nặng:  150 lbs (69 kg)
 Thân Hình:  Average
 Từ Thành Phố:  New York
 Tiểu Bang:  New York
 Zip:  10001
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Không có Đạo
 Học Vấn:  MA/MS/MBA
 Nghề Nghiệp:  Business
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Không Biết Uống Rượu
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  I believe in taking care of a woman and treating her as a gift that God meant her to be. I also understand that making love is not just a physical act of two bodies.. I would want someone that is kind, caring, loving, enjoys life, one that knows there is stress in life.Tôi tin vào việc chăm sóc một người phụ nữ và coi cô ấy như một món quà mà Chúa muốn cô ấy trở thành. Tôi cũng hiểu rằng làm tình không chỉ là hành động thể xác của hai cơ thể .. Tôi sẽ muốn một người tốt bụng, quan tâm, yêu thương, tận hưởng cuộc sống, một người biết rằng có sự căng thẳng trong cuộc sống
 Giờ Rãnh Rỗi:  I like reading the book,listening to music, like traveling,dining out and watching TV. [Tôi thích đọc sách, nghe nhạc, thích đi du lịch, ăn tối và xem TV]
 Tôi Là:  I am a quality man who is confident, honest, kind, smart, fun, trustworthy, supportive, loving, loves kids, outgoing, down to earth, friendly, great sense of humor, sociable,respectful and I would always treat you with respect . [Tôi là một người đàn ông chất lượng, tự tin, trung thực, tốt bụng, thông minh, vui vẻ, đáng tin cậy, hỗ trợ, yêu thương, yêu trẻ con, hướng ngoại, thân thiện, hài hước, hòa đồng, tôn trọng và tôi sẽ luôn tôn trọng bạn]
 Tìm Kiếm:  I am looking for a partner in life. Someone to share my life with and is willing to do the same. Sharing on all levels and willing to give 100% to the relationship is very important. The relationship to me is more important than self and hopefully you feel the same. Family and Friends are important but a soul mate in life is most important. [Tôi đang tìm kiếm một đối tác trong cuộc sống. Một người để chia sẻ cuộc sống của tôi với và sẵn sàng làm điều tương tự. Chia sẻ trên tất cả các cấp và sẵn sàng cung cấp 100% cho mối quan hệ là rất quan trọng. Mối quan hệ với tôi quan trọng hơn bản thân và hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy. Gia đình và bạn bè là quan trọng nhưng một người bạn tâm giao trong cuộc sống là quan trọng nhất]

Trở Lại | Gởi thư đến Hello (ID: 1414242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.