Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1419264 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính


Direct Contact to Mark Wallace

 Mark Wallace - ID: 1419264
 Tên:  Mark Wallace
 IP và Ngày:  207.244.90.66 on October 21, 2017 at 7:05am
 Sửa Chữa Ngày:  October 21, 2017 at 10:18pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  58
 Chiều Cao:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Boston
 Tiểu Bang:  Massachusetts
 Zip:  02124
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  PhD/Post doctorate
 Nghề Nghiệp:  Dctor
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Biết Uống Một Chút
 Gia Cảnh: Đang Ở Goá
 Mục Tiêu:  Long
 Giờ Rãnh Rỗi:  I like to spend my free time with my friends. I love to have fun, to go to the cinema and the theater, to visit museums and exhibitions.
 Tôi Là:   I am a man with one kid but single and looking for a honest, loving and caring woman to spend the rest of my life with
 Tìm Kiếm:  Women

Trở Lại | Gởi thư đến Mark Wallace (ID: 1419264)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.