Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1022986 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to HonNgocVienDong
 HonNgocVienDong - ID: 1022986
 Ten:  HonNgocVienDong
 IP va Ngay:  115.64.178.171 on April 6, 2011 at 5:03am
 Sua Chua Ngay:  August 30, 2017 at 12:11pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  36
 Chieu Cao:  Will tell you later
 Can Nang:  Will tell you later
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Sài Gòn
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  Catholic
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Business Owner
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Short:+/Long:*
 Gio Ranh Roi:  +1 281 870 2255
 Toi La:  Thành thật sẽ đến với chân thành |Hình lượm trên Internet-Anh sẽ gởi hình thật và/hoặc "video call" nếu Em thật sự có thành ý muốn đến với Anh bằng tấm lòng chân thành| {Trước năm 1975, Hòn Ngọc Viễn Đông là tên gọi của Sài Gòn Thương}
 Tim Kiem:  Anh tìm sự chân thành và thủy chung viên mãn.

Tro Lai | Goi Thu Den HonNgocVienDong (ID: 1022986)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.