Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1409128 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Ly Nguyet
 Ly Nguyet - ID: 1409128
 Ten:  Ly Nguyet
 IP va Ngay:  115.76.67.194 on June 19, 2017 at 11:17pm
 Sua Chua Ngay:  June 20, 2017 at 8:45pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  50
 Chieu Cao:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Can Nang:  120 lbs (55 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Vinh Long
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  High School graduate
 Nghe Nghiep:  Buon Ban
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Divorced
 Muc Tieu:  Tìm bạn đi đến hôn nhân
 Gio Ranh Roi:  nghe nhạc, đi du lịch
 Toi La:  Vuivẻ, hoà đồng
 Tim Kiem:  Vui vẻ, hoà đồng, biết thông cảm

Tro Lai | Goi Thu Den Ly Nguyet (ID: 1409128)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.