Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1414242 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Hello
 Hello - ID: 1414242
 Ten:  Hello
 IP va Ngay:  47.40.204.15 on August 18, 2017 at 12:05pm
 Sua Chua Ngay:  August 7, 2019 at 8:24pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  38
 Chieu Cao:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Can Nang:  150 lbs (69 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  New York
 Tieu Bang:  New York
 Zip:  10001
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Business
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  I believe in taking care of a woman and treating her as a gift that God meant her to be. I also understand that making love is not just a physical act of two bodies.. I would want someone that is kind, caring, loving, enjoys life, one that knows there is stress in life.Tôi tin vào việc chăm sóc một người phụ nữ và coi cô ấy như một món quà mà Chúa muốn cô ấy trở thành. Tôi cũng hiểu rằng làm tình không chỉ là hành động thể xác của hai cơ thể .. Tôi sẽ muốn một người tốt bụng, quan tâm, yêu thương, tận hưởng cuộc sống, một người biết rằng có sự căng thẳng trong cuộc sống
 Gio Ranh Roi:  I like reading the book,listening to music, like traveling,dining out and watching TV. [Tôi thích đọc sách, nghe nhạc, thích đi du lịch, ăn tối và xem TV]
 Toi La:  I am a quality man who is confident, honest, kind, smart, fun, trustworthy, supportive, loving, loves kids, outgoing, down to earth, friendly, great sense of humor, sociable,respectful and I would always treat you with respect . [Tôi là một người đàn ông chất lượng, tự tin, trung thực, tốt bụng, thông minh, vui vẻ, đáng tin cậy, hỗ trợ, yêu thương, yêu trẻ con, hướng ngoại, thân thiện, hài hước, hòa đồng, tôn trọng và tôi sẽ luôn tôn trọng bạn]
 Tim Kiem:  I am looking for a partner in life. Someone to share my life with and is willing to do the same. Sharing on all levels and willing to give 100% to the relationship is very important. The relationship to me is more important than self and hopefully you feel the same. Family and Friends are important but a soul mate in life is most important. [Tôi đang tìm kiếm một đối tác trong cuộc sống. Một người để chia sẻ cuộc sống của tôi với và sẵn sàng làm điều tương tự. Chia sẻ trên tất cả các cấp và sẵn sàng cung cấp 100% cho mối quan hệ là rất quan trọng. Mối quan hệ với tôi quan trọng hơn bản thân và hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy. Gia đình và bạn bè là quan trọng nhưng một người bạn tâm giao trong cuộc sống là quan trọng nhất]

Tro Lai | Goi Thu Den Hello (ID: 1414242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.