Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1447727 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Thành

 Thành - ID: 1447727
 Ten:  Thành
 IP va Ngay:  89.204.135.174 on December 12, 2018 at 2:23am
 Sua Chua Ngay:  October 21, 2019 at 1:47am
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  46
 Chieu Cao:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Can Nang:  135 lbs (62 kg)
 Than Hinh:  Athletic
 Tu Thanh Pho:  Franfurt
 Tieu Bang:  Illinois
 Zip:  0049
 Dat Nuoc:  Germany
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  Sushi mann
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Tim người tâm đàu ý hợp
 Gio Ranh Roi:  Đọc báo, nghe nhạc, tập thế duc
 Tim Kiem:  Chan thành, hoà đồng.

Tro Lai | Goi Thu Den Thành (ID: 1447727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.