Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1476051 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Chinito

 Chinito - ID: 1476051
 Ten:  Chinito
 IP va Ngay:  174.53.212.253 on January 3, 2020 at 10:06pm
 Sua Chua Ngay:  January 6, 2020 at 3:57pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  39
 Chieu Cao:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Can Nang:  165 lbs (75 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Minneapolis
 Tieu Bang:  Minnesota
 Zip:  55427
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  Catholic
 Hoc Van:  Current college student
 Nghe Nghiep:  Nail
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Dài quá nói không hết, ngắn quá nói sau
 Gio Ranh Roi:  Rảnh rỗi Mình sinh nông nỗi
 Toi La:  Vui tính thích hài
 Tim Kiem:  Long term relationship

Tro Lai | Goi Thu Den Chinito (ID: 1476051)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.