Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1285146 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần Bảo Anh

 Trần Bảo Anh - ID: 1285146
 Name:  Trần Bảo Anh
 IP & Posted by:  27.3.44.126 on May 24, 2014 at 9:10pm
 Updated by:  July 8, 2019 at 6:37pm
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sài gòn
 Zip:  +084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kiến trúc sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  lo được cho 2 đứa cháu ăn học thành người
 Free Time:  cafe.nghe nhạc.xem phim.du lịch
 I Am:  hòa đồng.vui vẻ.cá tính.nội tâm.chu đáo .....chung thủy
 Looking For:  nếu có duyên dù ở nơi nào thì cũng sẽ tìm dc nhau ,,

Back | Send Email to Trần Bảo Anh (ID: 1285146)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.