Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1373350 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tranthithaichau

 tranthithaichau - ID: 1373350
 Name:  tranthithaichau
 IP & Posted by:  27.77.241.27 on April 29, 2016 at 2:37am
 Updated by:  May 1, 2016 at 9:28pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  đồng nai
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  may
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  tim bạn lâu dài
 Free Time:  xem tivi
 I Am:  chân thật,chung thuỷ ,chăm chỉ trong công việc ,dể hoà đồng với mọi người thích giúp người khó khăn
 Looking For:  1 người đan ông bằng tuổi hoặc hơn vài tuổi nghiêm túc trong tình cảm ,chăm chỉ trong công việc co chí cầu tiến

Back | Send Email to tranthithaichau (ID: 1373350)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.