Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407270 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kiếp Đam Mê
 Kiếp Đam Mê - ID: 1407270
 Name:  Kiếp Đam Mê
 IP & Posted by:  107.218.152.69 on June 3, 2017 at 5:44pm
 Updated by:  May 7, 2020 at 12:49am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95148
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Thư ký
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống qua ngày, chờ qua đời (nói sai sửa lại nha, chờ.....trúng độc đắc, hên xui mờ).
 Free Time:  Túp lều lý tưởng, xưa rồi diễm. Vui thú điền viên, chưa tới lúc. Vila, xe điện, mode đời nay. Đồ hiệu shopping tha hồ lựa. Vòng quanh thế giới đi du lịch. Vừa sướng tấm thân, vừa học hỏi. Càng già càng kén cá chọn canh.......
 I Am:  Dung nhan mùa hạ, cực kỳ kho' tính, có sao nói vậy người ơi...
 Looking For:  Nghe nè: "Tôi yêu cầu, chớ gian dối, khi tôi hỏi người có thương tôi? Hay chỉ là đào mỏ rồi dzông? Không yêu tôi thì đi cho khuất. Nếu như người vẫn gian dối, tôi oán giận và không thứ tha.....Là la lá la....." TÌNH TỪ TIM, TIỀN TỪ TÚI. TÌNH TIỀN TÍNH TOÁN TẤT.....TIÊU TAN.....:-) (-: ..... HAHAHA.....MIỄN LÀM QUEN !!! ĐỪNG HÒNG LỪA GẠT !!!

Back | Send Email to Kiếp Đam Mê (ID: 1407270)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.