Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446208 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nini

 Nini - ID: 1446208
 Name:  Nini
 IP & Posted by:  118.68.202.241 on November 16, 2018 at 10:16pm
 Updated by:  May 22, 2020 at 4:16pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một gia đình hạnh phúc!!!!
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim, nấu ăn
 I Am:  Bình thường như mọi người thích sự chân thành
 Looking For:  1 ngườii vui vẻ, hoà đồng , biết cảm thông và chia sẽ!!!

Back | Send Email to Nini (ID: 1446208)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.