Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448721 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần Quang
 Trần Quang - ID: 1448721
 Name:  Trần Quang
 IP & Posted by:  113.172.133.68 on December 29, 2018 at 5:37am
 Updated by:  December 29, 2018 at 4:51pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu trước mắt tìm bạn gái. lâu dài sẽ thành hôn về chung một nhà
 Free Time:  coi tài liệu chuyên ngành về ô tô , học thêm tiếng anh.v.v.v.
 I Am:  chút thẳng thắn, vui vẻ,
 Looking For:  vui vẻ, dễ gần

Back | Send Email to Trần Quang (ID: 1448721)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.