Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 525031 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Asianviet
 Asianviet - ID: 525031
 Name:  Asianviet
 IP & Posted by:  203.162.3.145 on January 5, 2007 at 12:03am
 Updated by:  December 17, 2018 at 1:09am
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Zürich
 State/Province:  Louisiana
 Zip:  8001
 Country:  Switzerland
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kết bạn khắp nơi
 Free Time:  chơi thể thao, chơi đàn, shopping, chat,...nhiều thứ lắm nên kể hông hết......
 I Am:  đơn giản, không phức tạp, vui vẻ, thích du lịch, kết bạn
 Looking For:  Tất cả các bạn đơn giản, không phức tạp, dễ nói chuyện, thân thiện.Bạn nào thích đi du lịch thì rủ mình đi với nha :)

Back | Send Email to Asianviet (ID: 525031)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.